CV

CV

Download PDF

Faglig profil

Min tilgang til branchen, samt grundlaget for mit virke, er med baggrund som tømrer og
bygningskonstruktør.

De mange år jeg har været tilknyttet rådgiverbranchen, arkitekt såvel som ingeniør, har ført mig vidt
omkring. Jeg vil påstå at kunne bibringe, med stor alsidigehed, gode kompetancer samt ikke mindst
angagement, grundihed og omhu.

Så godt som alle ansættelser og alle opgaver i min tid som rådgiver, har inkluderet tæt kundekontakt og
kundepleje. ”kunden er din løn” sagde en god ven engang til mig, jeg svarede ”ja” hvis jeg kan levere!
Jeg er et meget ekstrovert, engageret og socialt menneske, der tilgår de mennesker og de opgaver jeg skal
arbejde med, med stor nysgerrighed, åbenhed og omsorg. De opgaver jeg tilgår, vil med største selvfølge
blive håndteret fortroligt og lorialt.

 

Personlig profil

Privat lever jeg sammen med min dejlige hustru Bettina, med hvem jeg har 4 skønne og nu voksne børn.
Vi bor i naturskønt i Hørning midt mellem Aarhus og Skanderborg. Når jeg holder fri, nyder jeg at bruge
naturen, i kajak, på cyklen eller med vandrestøvlerne på.

 

Erfaring

Selvstændig, OHN Rådgivning til byggeri, Hørning — jan. 2021 - nu
professionel, kompetent og nærværende sparring og bistand til bygherren, entreprenøren eller arkitekt og
ingeniørrådgiveren.

 

Adm. Direktør, hamiconsult, Herning — 2014 - 2020

Udover den daglige ledelse af virksomheden og rollen som adm. Direktør, har jeg haft ansvar for
virksomhedens udvikling og vækst. Strategiudvikling og strategieksekvering, kunder, netværk, salg,
kontrahering, projektøkonomi, faglig sparring samt, projektledelse og byggeledelse på større projekter.

 

Tegnestuechef, hamiconsult, Herning — marts 2014 - november 2014

I forbindelse med Michael Due’s opkøb af hamiconsult, blev jeg ud over ledelse og drift af virksomheden,
ansat til at udføre en analyse af den indkøbte virksomhed og udarbejde en strategi for hvorledes
virksomheden kunne vækstes og risiko styres.
hamiconsult bestod på overtagelsestidspunktet af 6 medarbejdere, der primært beskæftigede sig med 2
faste kunder og én stor sag (Royal Arena)

 

Bygherrerådgiver, D.A.I, Brabrand — 2009 - 2014

Opgaver omfattede; projektudvikling, projektledelse, direkte kundekontakt, key account ved adskillige
kunder. Projekter for Landsbyggefonden, den almene sektor, amt regioner og kommuner. Nybyggeri af
boliger, kultur og fritid samt butikker, erhverv og kontor.

 

Projektleder, SAHL Arkitekter, Viby J — 2007 - 2009

Udbudsprojektering som renovering af erhverv, nybygning af erhverv, boliger og butikker.

 

Projektleder/byggeleder, Boligkonsulenterne, Århus — 2006 - 2007

Primære opgaver som renovering af byejendomme samt mindre erhvervsprojekter.

 

Projektleder/byggeleder, Arkitektfirmaet Frost Larsen, Skanderborg — 2003 - 2006

Opgaver indenfor, renovering af almene boliger, nye andelsbolig fællesskaber for seniorer, opgaver for
Byggeskadefonden 1, -5 års eftersyn. Samt erhverv og institutionsbyggeri.

 

Projektudvikler, B+P Arkitektfirma, Århus — 2001 - 2003

Et 2 mands firma, bestående af Jens Heie og jeg. Opgaverne kom via egenudvikling, projekterne bestod
hovedsageligt af nybyggeri af fritliggende og tæt lav boliger, med materialer og opbygning ud fra

genanvendelighedsprincipper. Et større projekt var ombygning af Maltfabrikken i Ebeltoft, stort set med det
indhold som er ved at blive realiseret nu.

 

Projektleder/byggeleder, Arkitektfirmaet Ole Dreyer, Århus — 1997 - 2001

En virksomhed der udviklede sig meget i de år. Min første opgave var at digitalisere tegnestuen. Opgaverne
var primært byfornyelse, nybygning af mindre andelsboligforeninger samt skole og institutions
renoveringer.

 

Tømrer, Div. Ansættelser, Århus — 1993 - 1995

Ansættelser på Akkord og spjæld arbejde hos mindre firmaet, et par år hvor med en god læring og indsigt i
faget og ikke mindst kulturen i faget og på byggepladserne.

 

Tillidshverv

2018 - 2020, Bestyrelsesformand, Midtjysk lederforum
2017 - 2018, Bestyrelsesmedlem, Midtjysk Lederforum
2007 - 2018, Censor på bygningskonstruktøruddannelserne.
2012 - 2015, bestyrelsesmedlem af skolebestyrelsen, samt af fonden bag Rudolf Steiner Skolen i Aarhus.

 

Uddannelse og kurser:

AROS Business Academy - Præsentationsteknik, 2019
AROS Business Academy — Mini MBA i Ledelse, 2016 - 2017
Center for ledelse - personlig planlægning 2007
Entreprenørskolen - den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 2005
DBI Hvidovre - brandsikre planløsninger 2000
BTH Horsens - Bygningskonstruktør, 1995 - 1997
Århus Tekniske Skole - Byggetekniker 1992 - 1993
Svend Andresen A/S - mesterlære tømrer 1988 - 1991

 

Et udpluk af referencer fra de seneste 5 år:

Nymarkshaven Fredericia - 84 boliger i 2 plan, projektledelse
Klostervangen - LBF renovering 380 boliger, byggeledelse.
Telegrafkollegiet - 262 ungdomsboliger i Ballerup, KS, DV og projektopfølgning.

Aarhus Ø - Bassin 7 - boligtårn 22 etager, kontrakter, økonomi og overordnet projektstyring.
Hvinningdal Kirke - overordnet projektledelse, kontrakter og økonomi.
KPC - ungdomsboliger i Vejle, overordnet projektstyring.
Naturkraft - faglig sparringspartner vedr. opbygning og sammensætning af konstruktioner.
Factory House - udvikling af modul byggesystem.
Agro korn - lager og kontor, bygherrerådgivning og projektledelse.
Plejecenter Bøgildvej - plejecenter og plejeboliger, byggeledelse.
Engholm Søvej 75 - kontordomicil, projektudvikling og projektledelse.
Statsfængslet Nordfalster - råhus og beton, kontrahering, økonomi og projektledelse.
Royal Arena - råhus og bærende konstruktioner, kontrahering, økonomi og projektledelse.

Kontakt
close slider

    Kontakt

    Mail: co@ohn.dk
    Telf: +45 28 51 28 00